Navigácia

O nás

Centrum voľného času, Staškov 588

Centrum voľného času, Staškov 588, je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená obcou Staškov. Obec ako zriaďovateľ zriadil CVČ s účinnosťou od 01.09.2011 na základe zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v  školstve a  školskej samospráve. Od 01. 09. 2013 máme novú p. riaditeľku. Je ňou Mgr. Poláčiková Jozefína.

CVČ Staškov v školskom roku 2014/2015  ponúka 25 záujmových útvarov, do ktorých sa prihlásilo 328 členov od 3 do 30 rokov. Každý záujmový útvar je pod vedením skúseného vedúceho. Hlavným cieľom CVČ je plnohodnotne vyplniť voľné chvíle detí a mladých, ponúknuť im nové poznatky z rôznych oblastí a rozvíjať ich prirodzený talent.

Od 2.4. 2012 sme dostali pod správu i Rodný dom Jozefa Kronera v Staškove. 

30.06.2015 skončila vo funcii riaditeľky CVČ Mgr. Jozefína Poláčiková. Od 01.07.2015 do 31.08.2015 bola poverená riadením CVČ  Mgr. Jana Kubošková.

Od 01.07.2015 prešiel Rodný dom Jozefa Kronera pod správu Obecného podniku.

Dňa 31.08.2015 bolo CVČ Staškov  588 zrušené.

Od 01.09.2015 bolo zriadené CVČ ako súčasť Základnej školy, Staškov 502.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času, Staškov 588
    Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov

Fotogaléria