Navigácia

NAŠE AKTIVITY

Piatok 19. 7. 2019
Počet návštev: 531256

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Nedeľa 21.7.2019)
Daniel Králik

Novinky

 • Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám v stručnosti zrekapitulovala činnosť práce Centrá voľného času v Staškove počas školského roka 20114/2015.

  Práca a činnosť v Centre voľného času začína síce od 01. septembra, ale celkové činnosti prebiehajú od 01. októbra . Tak tomu bolo i v tomto školskom roku 2014/2015. Stručne sa chcem dotknúť niektorých činností v jednotlivých mesiacoch.

  Mesiaci október bolo prevedené školenie vedúcich krúžkov a pracovníkov CVČ o BOZP s PhDr. Mariánom Kubicom. Zároveň v tomto dni boli vedúci krúžkov oboznámení z rôznou dokumentáciou na školský rok, vyplňovaním triednych kníh a mesačných plánov.  Zhodnotila sa činnosť CVČ za rok 2013/2014.

 • 17. 6. 2015

  V piatok dňa 12. 06. 2015 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách plánovaná akcia CVČ v obci:

   Stretnutie pri rodnom dome Jozefa Kronera spojené s opekačkou.

  Stretnutie bolo veselé,  a najmä za pekného slnečného  počasia.  si detičky opiekli dobroty . Organizátorsky sa svojej úlohy zhostili vedúci  krúžkov: Mgr. Jozefína Polačíková, Miroslava Laufiková a Katka Belková. Spolu s organizátorkami boli aj kolegyne Janka Badurová, Renátka Gulčíková a Miška Urbaníková. Opekačku nám spestrila prehliadka RDJK s výkladom, ktorý si pripravila sprievodkyňa Renátka Gulčíková.

 • ♥ P O Z V Á N K A ♥

  CVČ Staškov Vás srdečne pozýva na stretnutie spojené s opekačkou pri rodnom dome Jozefa Kronera.

  KEDY? 12.06.2015 - piatok

  KDE? pri rodnom dome Jozera Kronera

  ČAS? o 15:00 hod.

   

  Všetci ste srdečne vítaní. 

  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť. 

  ♥ P O Z V Á N K A ♥ - Obrázok 1

 • Balónová párty
  1. 6. 2015

  Deti - naša radostná budúcnosť

    Aký by bol život bez deti? Pustý a smutný. Je výbornou tradíciou že i naše malé slniečka i tie ich staršie kamarátky a kamaráti majú v roku svoj sviatok, kedy im my, tí starší, venujeme náležitú pozornosť. A takto bolo aj v centre voľného času Staškov. V poobedňajších hodinách sme pokračovali zábavnou činnosťou. Centrum voľného času malo pripravené tieto aktivity : športové súťaže, športové hry, tanečné balónové kreácie rôzneho typu, rôzne súťaže s balón
 • POZVÁNKA

   

  CVČ Staškov Vás srdečne pozýva na

  B A L O N O V Ú  P A R T Y,

  ktorá sa uskutoční

   

   

   

  kedy - 01.06.2015

  kde - ZŠ Staškov

  čas - 14:00 hod.

  P R O G R A M

  • úvodné slová riaditeľky CVČ
  • športové súťaže, hry a tanečná balónová párty v telocvični
  • účasť prisľúbili členovia DHZ a predvedú svoje znalosti na ihrisku pri ZŠ

   

  TEŠÍME SA NA VÁS :) POZVÁNKA - Obrázok 1

   

 • POZVÁNKA
  18. 5. 2015

  CVČ Vás srdečne pozýva na Rozprávkové čítanie, ktoré sa uskutoční 27.05.2015 - streda o 14:00 hod. v priestoroch starej školy - terajšia knižnica. Stretnutie bude pred starou školou. 

  Treba priniesť - prezuvky alebo návleky. Rozprávkové čítanie bude formou štafety. 

  Tešíme sa na Vás ♥

   POZVÁNKA - Obrázok 1

 • Turistika ku krížu na Michalke spojená s opekačkou
  18. 5. 2015

  V nedeľu dňa 17. 05. 2015 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách plánovaná akcia CVČ v obci: Turistika ku krížu na Michalke spojená s opekačkou.

  Hoci pri privítaní bolo menej detí a mládeže, pri cieli už čakali viacerí kamaráti. Stretnutie bolo veselé,  spestrené nielen s telovýchovnými hrami,  ale i s opečenými pochúťkami. Organizátorsky sa svojej úlohy zhostili vedúci  krúžkov: Katka Belková a Vladimír Belko.  

  Spiatočnú turistickú trasu si účastníci zvolili Chodník  Jozefa Kronera s konečnou zastávkou pri rodnom dome Jozefa Kronera, kde si vypočuli príjemný výklad a sprievodné slovo sprievodkyne  Renátky Gulčíkovej.

 • POZVÁNKA
  13. 5. 2015

  CVČ Staškov Vás srdečne  pozýva na turistiku  ku krížu na Michalke spojenú s opekačkou.

  Kedy: 17.05.2015 – nedeľa

  Zraz: pred OÚ

  Čas : 14:00 hod.

  Stretnutie bude spestrené s opekačkou, takže nezabudnite si niečo dobré pod zub .

  Za nepriaznivého počasia bude turistika preložená na iný termín!

  Tešíme sa na Vás !

   

 • Mama - najvzácnejší dar
  11. 5. 2015

  Dňa 10.05.2015 v popoluňajších hodinách sa uskutočnila akcia pod názvom - Deň matiek v spoluprácií s OÚ Staškov, CVČ Staškov, ZŠ Staškov i MŠ Staškov. Program začal úvodnými slovami starostu obce pána Ing. Ladislava Šimčiska. MŠ Staškov nás zaujala svojím náučno - zábavným programom. Ďalšie vystupenia boli venované naším mamičkám, ktoré si počas vystúpení ich ratolesti aj zaspievali. Záverečnou bodkou bola Staškovanka, ktorá nás opäť prekvapila svojím programom. Zúčastnení odchádzali s vysmiatými tváričkami, s pernikovými srdiečkami i kvetinkou. Pri občerstvení, ktoré poskytoval OÚ Staškov hrala príjemná ľudová hudba. 

 • Športové popoludnie
  6. 5. 2015

  Športové popoludnie dňa 30.04.2015 organizované CVČ v Staškove sa nieslo v duchu futbalového miniturnaja. Zmerať sily si prišlo takmer 30 deti z 1. – 4. ročníka ZŠ Staškov. Pozoruhodné výkony ukázali mladší žiaci FK SLÁVIA – Nikolasko Hejčík a Dominik Štrkáň.  Za nimi nezaostávali ani ostatní  chlapci. Preukázali sa bojovnosťou, svižnosťou a zápalom pre hru. Všetky deti boli za vynaložené úsilie odmenené sladkou pozornosťou. Pre nás, vedúcich krúžkov Ivony Hejčíkovej, Renátky Gulčikovej, Mirky Laufikovej a Janky Badurovej bola odmenou bohatá účasť detí v tomto svete plnom počítačových hier.

 • Mama - najvzácnejší dar

  Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
  každú hračku maličkú,
  lež najväčšmi zo všetkého
  ľúbim svoju mamičku.

  Drahé mamičky!

  Pri príležitosti Dňa matiek dňa 10.05.2015 - nedeľa, Vás srdečne pozývame na kultúrny program a následnú výstavu detských prác, ktoré si pre Vás pripravili detičky z MŠ Staškov a zo ZŠ Staškov i krúžky z CVČ v spolupráci s OÚ.

  - Šikovné ruky,

  - Šikovníček,

  - Modelársky

  - Pečiem, pečieš, pečieme

  Tešíme sa na všetky mamičky, babičky!

  ♥♥♥

   

 • OZNAM
  27. 4. 2015

  CVČ Staškov pozýva všetkých milovníkov loptových hier!

  KEDY? 30.04.2015 - štvrtok o 14:00 hod.

  KDE ? Telocvičňa ZŠ Staškov.

  Na všetkých sa srdečne tešíme :) :) :)

   

  S pozdravom CVČ 

  OZNAM - Obrázok 1

 • 17. 4. 2015

  Dňa 17.04.2015 – piatok v popoludňajších hodinách  sa uskutočnila akcia pod názvom Vítanie jari. Za nepriaznivého počasia sa akcia uskutočnila len v starej škole – bývalej jedálni. Akcia začala detskou diskotékou, ktorá sa prelínala s detskými hrami. Detičky sme zabavili s balónovým tancom, predvádzaním rôznych zábavných tanečných kreácií. Na začiatku akcie sme deti prekvapili maľbou na tvár i ruky.  Detičky prišli v maskách kvetov i rôznych zvieratiek. Atmosféra bola výborná. Zabavili sa nielen detičky, ale aj ich mamičky s pracovníčkami CVČ Staškov. Podujatie spestrilo aj malé občerstvenie, ktoré pripravilo CVČ Staškov.

 • Vyhodnotenie literárno - výtvarnej súťaže Kroner mojimi očami II. ročník
  12. 4. 2015

  Dňa 10.04.2015 v dopoludňajších hodinách  CVC uskutočnilo vyhodnotenie žiackych literárno- výtvarných prác za účasti zástupcov jednotlivých ZŠ : ZŠ Staškov – Mgr.  Kubošková, ZŠ – Podvysoká – Mgr. D. Dedičová, ZŠ s MŠ Olešná – Mgr. D. Sloviaková.  
  Krátky a stručný komentár k celej súťaži povedala riaditeľka Mgr. J. Polačíková. Pochválne sa vyjadrila ku všetkým prácam a úprimne poďakovala prítomným riaditeľkám škôl za ochotu pri spolupráci s CVČ Staškov.
  Na akcií sa zúčastnila i hodnotiaca porota v zložení : Jozefína Polačíková, Janka Badurová, Mirka Laufiková, Renátka Gulčíková.

 • 20. 3. 2015

  Dňa 20. marca 2015 o 10:50 hod. pracovníčky CVČ S detičkami pozorovali cez ochranné sklá zázračný úkaz prírody zatmenie Slnka. 

  Zážitok bol úchvatný a deti sa tešili, že mohli niečo tak vidieť,nakoľko sa tento úkaz nevyskytuje často.

     :) ZATMENIE SLNKA :) - Obrázok 1     

 • Základný fotoalbum
  31. 3. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • 28. 3. 2015

  Literárno  výtvarná súťaž  KRONER MOJIMI OČAMI venovaná pri príležitosti 91. nedožitých narodenín staškovského rodáka  Jozefa Kronera. Výstavu organizovalo CVČ v Staškove za účasti spoluorganizátorov ZŠ Staškov, ZŠ s MŠ Olešná, ZŠ Podvysoká. Výstavné práce b​udú ocenené hodnotnými cenami, ktoré sa doručia osobne na školy. 

  Kroner mojimi očami - Obrázok 1             Kroner mojimi očami - Obrázok 2

 • 22. 3. 2015

  Dňa 22.03.2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ, v spolupráci s CVČ Staškov uskutočnil 3. ročník volejbalového turnaja " DO POHODKY" o Putovný pohár riaditeľky CVČ, ktorá celý turnaj zahájila.

  Hrali zmiešané družstvá 4+2 (minimálne 2 ženy), systémom každý s každým na dva vyhrané sety do 20 (podmienkou bolo zvíťaziť o 2 body), v prípade rovnosti setov 1:1 sa hral tajbrejk do 15.

  Volejbalového turnaja sa zúčastnili družstvá :

  Volley Team Staškov

  Kelčov

  Pozbieraní

  Chippendales a Jedou Bomby

 • 21. 3. 2015

  Dňa 21.03.2015 sa uskutočnili prvé prípravné zápasy starších a mladších žiakov vo futbale s Oščadnicou. Starší žiaci pod vedením Mgr. Daniela Králika s ľahkostou zvítazili 3:0. Mladším žiakom pod vedením trénera Bc. Mária Koňušíka, sa napriek silným protivníkom podarilo zvíťaziť 5:2.

  :) :) :)

  Ivona Hejčíková :)

 • 15. 3. 2015

  Mesiac marec bol pre CVČ Staškov pestrý i na športové zápolenia žiakov a mladých ľudí nášho regiónu do 30 rokov.

  Tohtoročná nedeľa 15.03.2015 patrila v staškovskej telocvični všetkým priaznivcom športu florbal. Konal sa už 4. ročník florbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky CVČ. Turnaj otvorila pani riaditeľka CVČ a hneď po tom začal boj o pohár. Turnaja sa zúčastnili družstvá:

  Dream  Team - Staškov

  White Wolves

  El Niňos

  IBK Hospodárstvo Gymo FBC Moja Fujara Paprika Nemšová

 • - Obrázok 1

 • CVČ v Staškove upozorňuje a zároveň prosí všetkých vedúcich záujmových útvarov, aby v prípade neuskutočnenia krúžku (záujmového útvaru) vopred oznámili svoju neúčasť buď riaditeľke CVČ, riaditeľstve ZŠ Staškov alebo oznámom na vývesnej tabuli v ZŠ Staškov.

  Za pochopenie vopred ďakujeme a ostáveme s pozdravom.

    Mgr. Poláčiková Jozefína
      riaditeľka CVČ Staškov

   

 • Fašiangový sprievod masiek
  17. 2. 2015

  Do galérie Fašiangový sprievod masiek boli pridané fotografie.

 • Výroba valentínskych srdiečok
  13. 2. 2015

  Do galérie Výroba valentínskych srdiečok boli pridané fotografie.

 • II. ročník miniturnaja mladších žiakov vo futbale

  Centrum voľného času v Staškove Vás poozýva na

  II. ročník miniturnaja mladších žiakov viac v plagáte tu: miniturnaj_II._rocnik.pdf

  TERMÍN : 18. 02. 2015 (JARNÉ PRÁZDNINY)

 • Výroba valentínskych srdiečok

  Centrum voľného času v Staškove  Vás pozýva na
  VÝROBU VALENTÍNSKÝCH SRDIEČOK
  Viac v plagáte tu: VYROBA VALENTINSKYCH_SRDIECOK.pdf

  KEDY?: 12. 2. 2015
  O KOĽKEJ?: 14:00 hod.
  KDE?: Zasadačka OÚ Staškov

 • Sánkovačka sa uskutoční dňa 09. 02. 2015 o 14:00 hod
  Viac v plagáte : sankovacka.pdf

 • POZVÁNKA

        P O Z V Á N K A              

      Opäť je tu fašiangové obdobie, ktoré  začalo už od Troch kráľov a skončí v utorok, deň pred popolcovou stredou - teda     17. februára, kedy začne pôstne obdobie. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy  a hodovania. V minulosti sa počas fašiangov organizovali rôzne  dedinské zábavy, ľudia sa obliekali  do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Tradície si zachovávame aj v našej obci prostredníctvom folklórnej skupiny STAŠKOVANKA, ku ktorej sa  tohto roku chce organizačne pripojiť  aj centrum voľného času.

 • 29. 1. 2015

  Mesačný plán - Obrázok 1Aktualizovali sme modul Mesačný plán

 • Športový poldeň
  27. 1. 2015

  Športový poldeň - Obrázok 1Športový poldeň - Obrázok 2Do galérie Športový poldeň boli pridané fotografie.

 • Športové popoludnie

  CVČ Staškov Vás srdečne pozýva na
  športové popoludnie.

  KEDY? 22. 1. 2015
  KDE?   Telocvičňa ZŠ Staškov

  O KOĽKEJ? o 14.00 hod.
  Viac v plagáte:Sportove_popoludnie.pdf

 • Snehuliak - náš kamarát
  13. 1. 2015

       Veselo bolo 12. januára o 14.00 hodine pred Obecným úradom v Staškove. Hoci nám počasie neprialo, predsa sa snehuliak pred

  OÚ staval.

       Deti z troch krúžkov pri CVČ /Hráme sa na hercov, Minifutbal a iné loptové hry, Kreatívne ručičky - šikovné nožničky/ sa stretli so svojim vedúcimi /Poláčiková, Laufíková, Hejčíková/, aby sa prezentovali v umeleckom výtvore. Veselosť prevládala pri tejto činnosti na plné obrátky. Deti ho primerane vyzdobili  z každej strany a pomenovali Cevečkárko. Bodaj by ešte dlho stál na svojom mieste        a zdravil každého Staškovana.

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času, Staškov 588
  Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov

Fotogaléria